Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 2 perc

Az imádságban is fokozat van. Kérni kell. Előtárni mindent, amire szükségünk van. Egyszerűen csak kiröpíteni lelkünkből az imádság szavait. Tehát első fokozat a kérés. A második lépcső a keresés. Ez azt jelenti, amit Isten adni akar el van téve számunkra, de meg kell találnunk, ezért mondja Jézus: keressetek. Zörgessetek, mondja aztán. Azt jelenti ez, Isten ott van a látható világ épülete mögött, Isten várja, hogy meginduljunk feléje. Már nem egy vagy más dolgot kérünk: zörgetünk, hogy Ő vele találkozzunk, hogy Őt lássuk, hogy közelében minden lelkünket szorító gondot elmondjunk. Ez a harmadik lépcsőfok.

Az ima a vallás-evolucionista elméletek szerint a felsőbb, természetfeletti hatalmak befolyásolását szolgáló aktus, még az emberiség ősi, mágikus tudatú, fejletlen vallási időszakából, tehát a materialista elmék szerint korunkban is fennmaradt, monoteista kegyességbe öltöztetett mágia.

Az tény, hogy az ima mind a mai vallásokban, mind az antikvitásban az égiekkel való kapcsolatfelvétel egyik legalapvetőbb módja. Fontosságát a spiritualitásban a lélegzetvétel létfenntartó szükségességéhez szokták hasonlítani, tehát olyan alapvető a vallási életben, mint a mindennapokban a légzés, ha nem imádkozunk szellemi belső emberünk megfulladhat.

Az igazság az, Istenre földi halandó nem tud hatást gyakorolni, még áhítatos imával sem, – persze mennyei halhatatlan teremtmény sem – ha imakéréseink meghallgattatnak, mert bizony meghallgattatnak, akkor megegyeztek azzal, amit Isten amúgy is meg akart adni nekünk.

Az ima igazi lényege nem kéréseink kiimádkozása Istentől, hanem Isten akaratába való belesimulás, így tudunk alapbetegségünkből – az Istentől való elfordultságból, lázadásból – kigyógyulni, s ha lelkileg-szellemileg így helyre jöttünk, ez az újra-EGÉSZ-ség kiterjedhet testi hiányosságainkra vagyis bajainkra, nyavalyáinkra, netán inkább úgy fogalmaznék, nem esünk oly könnyen fizikai betegségbe sem.

Életünknek a Szentháromság Isten fennhatósága alá rendelése, – ha hagyjuk magunkat Ő tőle szeretni, elfogadjuk ajándékait; bocsánatát, kegyelmét,  – nos ez a prevenció legsikeresebb módja. Így lehetséges szüntelenül imádkozni is, ahogy Pál apostol a szinte-lehetetlent kéri tőlünk, ekként valósulhat meg, hogy egész életünk okos istentisztelet légyen.

Életigenlők.hu

Similar Posts