Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 10 perc

– Évekig fennálló megtévesztő fogalom kerül helyére törvényi szabályozással –

Létezett egy orvos-szakmai körökben parázs indulatokat kiváltó szóösszetétel, egy oktatási intézmény mondhatni ügyes ’marketingfogásaként’ elterjesztett szókapcsolat. Az aposztróf doktor cím adományozását, megvásárlását egyértelműen megszüntető, egészségügyi, természetgyógyászati kérdéseket is szabályozó törvényjavaslat parlamenti előterjesztése megtörtént, 2020. január 1-től várható a törvény hatályba lépése. A törvényjavaslatról az EMMI közigazgatási államtitkárát kérdeztem meg. Az interjú végén A rák ellen… Társadalmi Alapítvány 12 szirmú virágából a számára legfontosabb életterületekről is elmondta véleményét Dr. Latorcai Csaba.

’Dr. – ezt látva ki az, aki gyanakodni kezd? Az a kis írásjel nem vehető észre vagy esetleg elírásként fogható fel az egyébként mindenki által jól ismert Dr. névelőtag előtt. Egy gyógyulásához vagy egészsége megtartásához segítséget kereső jóhiszemű – kvázi nem gyanakvó – ember megtéveszthetősége állt fenn évekig. Eddig. Merthogy elkészült egy törvényjavaslat az aposztróf doktorokról és más a kuruzslás vádját érintő kérdésben az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

– Államtitkár úr, milyen törvényjavaslat készült el a megtévesztő titulus szabályozására?

– A törvényjavaslat célja a bizonytalan minőségű egészségügyi szolgáltatókkal szembeni hatékonyabb fellépés, hiszen minden ember számára a legfontosabb dolog az egészség. Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik a doktori címekkel visszaélnek vagy aposztróf doktori címeket adományoznak, azok az emberi bizalommal élnek vissza, és ezért a kormányzat egy szigorú törvényjavaslatot nyújtott be, amiben szankcionálja az ilyen jellegű visszaéléseket, megtiltja az ilyen címeknek az adományozását. Reményeink szerint ezzel a kuruzslások is megszűnnek, mert bátran kijelenthető, hogy ez a kuruzslás kategóriájába tartozik. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat karácsonyig elfogadásra kerül.

– Úgy tudom, hogy ezt a címet egy oktatási intézmény a képzése végén az oklevélhez adta, minden szempontból aggályos ún. marketingfogásként. Kimondható, hogy ez a bizonyos aposztróf doktorság megtévesztő titulus volt eddig?

– Ez egy súlyosan megtévesztő titulus, tehát ezek az oktatási intézmények véleményem szerint nem is feltétlenül oktatási intézmények, következésképpen ezeket az oktatási intézményeket be kell zárni. Megtévesztik a saját „hallgatóikat” és ezáltal azokat az embereket is, akik a nem megfelelő tudás birtokában lévő személyekhez fordulnak természetgyógyászati vagy más szolgáltatást igénybe venni.

– Akik ezen a képzésen részt vesznek, nem kevés pénzt fizetnek. Az oktatási intézmény a csaló, vagy az a kvázi-szakember, aki ezt a címet használja, és tételezzük fel megfelelő – emberi és szakmai – tudás van mögötte?

– Azt javaslom mindenkinek, hogy mielőtt ilyen jellegű képzéseken részt vesz, tekintse át, hogy melyek Magyarországon az egészségügyi végzettségnek, a természetgyógyászati tevékenység folytatásának a szabályai és úgy nézze meg, hogy milyen képzésekre iratkozik be. Az olyan intézmények, amelyek azzal tudnak hallgatókat szerezni, hogy aposztróf doktori címeket adományoznak, azok már önmagukban gyanúsak. A doktori címek egyértelműen orvosi, gyógyszerészi, jogászi, illetve tudományos tevékenység után kaphatók, illetve viselhetők.

– Az lesz büntethető, aki mégiscsak elvégzi és megveszi ezt a címet, vagy az intézmény, amely ezt a címet adományozza?

– Az oktatási intézmény mindenféleképpen kárt okoz és ezáltal peresíthető az a kár, amit általa elszenvednek az intézmény hallgatói, és az a személy is, aki adott esetben jogosulatlanul folytat természetgyógyászati tevékenységet szintén a büntetőjog hatálya alá kerülhet, úgyhogy igen-igen körültekintőnek kell lenni mind az oktatás megszervezése, mind pedig a tevékenység folytatása tekintetében. De véleményem szerint az a legfontosabb, hogy mindazok, akik a különböző szolgáltatásokat igénybe veszik – egészségügyi szolgáltatásokat és természetgyógyászati szolgáltatásokat – azok legyenek a legkörültekintőbbek, hogy valóban jó gyógyítókhoz kerüljenek.

– Mindenki – értem ezen orvosok, természetgyógyászok és főként az egészségügyi piac fogyasztói – védelmét szolgáló törvénymódosítás készült el?

– Mindenki érdekét képviseli ez a törvényjavaslat, hiszen megtisztítja az egészségügyi tevékenységet végzőket azoktól, akik jogosulatlanul végzik az orvosi tevékenységet, és megtisztítja a természetgyógyászati tevékenységet végzőket is azoktól, akik nem rendelkeznek a szükséges végzettséggel. Ezáltal garantálja azt, hogy akik orvoshoz, természetgyógyászhoz fordulnak, olyan személyek kezei közé kerülnek, akik rendelkeznek a szükséges szaktudással. Mindezek érdekében módosítottuk a büntető törvénykönyvet, a szabálysértési törvényt, és egyértelműsítettük az egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó szabályokat is.

– A Btk. eddig is szabályozta a kuruzslást…

– A kuruzslás tényállásán annyi változtatás történt, hogy nem csupán az egészségügyi orvosi tevékenység illetéktelen személy által való végzését szankcionálja a készülő törvény, hanem most a természetgyógyászati tevékenység is olyan kategóriába került, hogy ha nem rendelkezik az illető megfelelő végzettséggel, és mégis olyan tevékenységet végez, akkor szintén büntethetővé válik.

– Ez pénzbírság, vagy akár börtönbüntetés? Miről szól a törvénynek ez a része?

– Letölthető börtönbüntetéssel is szankcionálható lesz az ilyen jellegű bűncselekmény, ami nyilván a jogsértés mélységétől függ. Minden bíró egyénileg fogja mérlegelni, hogy az elé került ügyet milyen súlyosságúnak ítéli meg, és annak megfelelő büntetést fog kiszabni.

– Ez a törvénymódosítás Ön szerint mennyit fog érni, mit fog jelenteni a gyakorlatban?

– A legfontosabb volt egyértelműen kimondani azt, hogy az aposztróf doktorság semmilyen gyógyítási tevékenység végzésére nem jogosít, ezért ilyen megtévesztő címek adományozására a jövőben nem lesz lehetőség, mert az voltaképpen csalás.

– A törvényjavaslatot látva felvetődik az egyén felelőssége, tudatossága is… van, aki a neten keres, csodát vár, csodakapszulát venne be, elhiszi, hogy van olyan…

– Mindenki saját maga felelős az egészségéért. A kormányzat, illetve az országgyűlés a törvénnyel csak támaszokat ad, hogy ha az egyéni felelősséggel él valaki, akkor minél nehezebben lehessen őt megtéveszteni. De a legfontosabb valóban az, hogy mindenki tudatosan és körültekintően válasszon orvost vagy természetgyógyászt.

– Kiket vontak be a törvényalkotás kodifikációs részébe?

– A törvényjavaslatokat a minisztériumon belül általában a közigazgatási államtitkárság készíti elő, ahogyan most is, de szakmai inputokat kaptunk egyrészt az egészségügyi államtitkárságtól, másrészt a társállamtitkárságoktól, harmadrészt a szakmai szervezetektől. Ebben a törvényjavaslatban kiemelt partnerünk volt a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

– A kérdés törvényi szabályozását kérve 2019 tavaszán a Magyar Orvosi Kamara elnöke levélben fordult az emberi erőforrások miniszteréhez. Eddig miért nem szabályozták?

– A jogszabály-módosítás előkészítése zajlott, de a Magyar Orvosi Kamara kezdeményezése felgyorsította a folyamatot, egyértelműen érzékelhető volt, hogy a probléma akuttá vált, és ezért a korábban tervezetthez képest egy gyorsabb beavatkozás vált szükségessé. A MOK fellépése elősegítette azt, hogy ez a törvényjavaslat benyújtásra került az ősz folyamán, amiről az országgyűlés decemberben szavazhat, és január elsején hatályba is léphet a törvény.

– Májusban megalakult a Magyar Integratív Medicina Szövetség, októberben volt egy kongresszusa, egyik kiemelt céljuk közelíteni egymáshoz a hagyományos orvoslást és a természetgyógyászat hitelesebb ágait, mivel a 21. század igényli az integratív medicinát. Ez a törvény segíti-e ezt a törekvést?

– Egyértelműen segíti a törvényjavaslat a két szakma egymáshoz való közeledését, hiszen eddig a kuruzslás csak kifejezetten az egészségügyi orvosi tevékenység alatt volt értelmezhető, ugyanakkor azzal, hogy most már a természetgyógyászi tevékenység is ilyen mértékben és módon védett lesz, ezzel kifejezésre juttattuk azt is, hogy a természetgyógyászat igenis meghatározó az emberi egészség megőrzése és helyreállítása szempontjából. Éppen ezért a természetgyógyászati tevékenységet is hasonló szakmai védelemben kell részesíteni, mint az orvosi tevékenységet.

– Advent van. A szakmaiság után beszéljünk kicsit a csendről. Ön hogyan csendesedik el, mit javasol az olvasóknak az adventi időszakra?

– Adventkor kifejezetten ügyelek arra, hogy jobban el tudjak csendesedni, egy kicsit rendezni tudjam a gondolataimat. Ahhoz, hogy más felé fordulhassak, először magamban kell csendet teremteni. Az első lépés egy kis nyugalom, egy kis csend, tudni kell egy kicsit másra fókuszálni. És hogyha ez a más a transzcendens (Isten, belső hang, felsőbb én – a szerk.) annál jobb.

– Van egy 12 szirmú virágunk, amivel megkönnyítjük az emberek egészségmegőrzésben, gyógyulásban való döntéseit. Kérem, válasszon ki belőle egy szirmot, és mondja el a miértet is…

– Az imát választom, mert adventben különösen aktuális. Az ima egy lehetőség arra, hogy elcsendesedjünk, egy kicsit a lelkünk mélyére figyeljünk, lehetőség arra, hogy rendezzük a gondolatainkat, és újragondoljuk, mi az igazán fontos az életünkben. Erre jó az ima, ezért javaslom mindenkinek.

– És a nevetés? Szeret nevetni?

– Nagyon szeretek nevetni, a legjobb gyógyír. Nem olyan régen voltam egy színházi előadáson, ahol akkorákat és oly mértékben nevettünk másfél órán keresztül, hogy elő kellett venni a zsebkendőt is. Mire véget ért a színházi előadás, szabályszerűen meg is újultam. Mindenkinek csak ajánlani tudom, a nevetés az valóban gyógyszer.

– Életigenlése a jézusi szeretetről és annak eléréséről az olvasók előtt ismertté vált a 2017. évi első karácsonyi Életigenlők magazinban. 2020-ban, A rák ellen… Társadalmi Alapítvány 35 éves jubileumi évében „Mindennapi életigenlések” címmel könyvet (antológiát) ad ki hazai ismert nagyjaink és kortárs közéleti személyiségek, valamint daganatos betegségből gyógyult hétköznapi emberek egykét mondatos életigenlésével. Államtitkár úr a tevékeny szeretetről elmondott életfilozófiája is köztük lesz…

– Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, örömmel részt veszek a kötetben, köszönöm, hogy felidézik a gondolataimat. Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!

Vajda Márta

***                    ***                    ***                    ***                    ***

JOGos – a Büntető Törvénykönyv szabályozza a kuruzslás vétségét – esettanulmányokkal

Kuruzslás

Btk. 187. § (1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A polgárok egészségügyi védelme az állam számára kiemelkedő cél, ezért elemi érdek, hogy orvosi tevékenységet csak olyan személyek végezzenek, akik rendelkeznek az ehhez szükséges orvosi képesítéssel, végzettséggel és szakirányú jogosultsággal. Ennek szellemében rendeli a büntetőjog büntetni az „orvos-kontárok” tevékenységét.

Mikor követünk el kuruzslást?

A bűncselekmény elkövetési magatartása minden olyan orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenység végzése, amely akkor büntetendő, ha rendszeresen ellenszolgáltatás fejében jogosulatlanul, vagy jogosulatlanul rendszeresen kerül sor. Az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységeket részletesen az egészségügyről szóló törvény határozza meg. Ide tartozhat különböző invazív (a szervezetbe behatolva végzett eljárás, vizsgálat) beavatkozások végzése, például műtétek, vagy a kezeléshez szükséges gyógyszerek kiválasztásával, a terápia megállapításával, gyógyszer rendelésével, adagolásával. Egyes nem invazívnak minősülő orvosi beavatkozások elvégzésével. Nem minősül viszont orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységnek például az elsősegélynyújtás, sebfertőtlenítés, vagy a sérülés bekötözése. Csak aktív tevékenységgel követhető el a cselekmény. Közös pontja az elkövetési magatartásoknak, hogy azt az elkövető mindig jogosulatlanul végzi.

Mi számít rendszeres ellenszolgáltatásnak?

Ellenszolgáltatásnak számít minden vagyoni juttatás, amit az elkövető kap. A vagyoni juttatás formája a bűncselekmény értékelésének szempontjából nem bír relevanciával. Nem esik ez alá a fogalom alá a nem vagyoni személyes szolgáltatások. Nincs jelentősége annak a szempontnak, hogy az ellenszolgáltatást az elkövető kérte, vagy a sértett (passzív alany) ajánlotta fel. A rendszeresség elsődleges ismérve, hogy hosszú időn keresztül fejtik ki több embert érintően. Az esetenként szívességből előforduló elkövetés nem bűncselekmény.

Ki végezhet orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet?

A törvény nagy segítséget jelent ennek a kérdéskörnek a tisztázásában, hiszen taxatíve felsorolja azokat a személyeket, akik a jogi értelmezés szerint jogosultsággal rendelkeznek arra, hogy orvosi tevékenységet folytassanak Magyarországon. Így a törvényszövegből kiemelve a következők rendelkeznek jogosultsággal: (3) E § alkalmazásában orvosi gyakorlatra jogosult az, a) akinek hazai egyetemen szerzett általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van, b) akinek külföldi egyetemen szerzett és honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van, c) a külföldi állampolgár, aki engedély alapján oklevelének honosítása nélkül fejthet ki orvosi tevékenységet, feltéve, hogy nem áll az orvosi tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. A bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósításához a jogosulatlanul kifejtett orvosi tevékenységen túl szükséges, hogy az elkövető ellenszolgáltatásért cserébe, vagy rendszeresen fejtse ki azt. Az ellenszolgáltatás formája pénz vagy bármilyen értékkel bíró dolog lehet. A bűncselekmény minősített esetéért felel és bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a kuruzslást az orvosi gyakorlat színlelésével követi el.

Mik a minősített esetek?

A minősített esetek közös jellemzője, hogy súlyosabb büntetés kiszabását teszik lehetővé. Általában a minősített esetek a jogalkotó szempontjából súlyosabban értékelendő magatartásokat takarnak. Jelen esetben is ez a helyzet. A bűncselekményhez kapcsolódó minősített eset szerint súlyosabban büntetendő ez eset, ha az elkövető megtévesztően magát orvosi gyakorlatra jogosultnak tünteti fel, vagy – másoknak e tekintetben fennálló tévedését nem oszlatja el.

Ezt egy életszerű példával könnyen ábrázolhatjuk

A 44 éves férfi jól ismerte a nőt, aki megbízott benne, ezért amikor diagnosztizálták nála mellrákot, belement abba, hogy ne kezeltesse magát hagyományos terápiával, hanem a férfi által javasolt “gyógymódot” válassza. Az elkövető azt mondta a nőnek, hogy jó barátja egy neves amerikai rákkutatónak, aki kidolgozott egy terápiát, amelynek lényege, hogy újszülöttek köldökzsinór véréből kinyert anyagot befecskendezéses eljárással juttatnak a rákos szervezetbe, mely anyag felszívódását különböző kapszula alakban előállított gyógyhatású készítmények segítik.

Azt mondta, a gyógyszerek tetemes összegekbe kerülnek és jelentős vámmal is terheltek, de ő külföldi kapcsolatai révén be tudja szerezni őket. Ezután az állítása szerint őssejtet tartalmazó, illetve az őssejt szervezetbe való beépülését elősegítő kapszulákat adott a nőnek, akivel azt is elhitette, hogy a készítményeknek a szervezetre gyakorolt hatását műholdon keresztül folyamatosan figyelemmel tudják kísérni. Azt mondta, ha a nő leül a tévé elé, akkor műholdak fogják elküldeni a biometrikus adatait az amerikai kutatólaborba. Erre hivatkozva folyamatosan arról beszélt a nőnek, hogy “az őssejtek száma” az előírt gyógyszerek és az elfogyasztott ételek hatására mikor, hogyan módosult. Állítólagos diagnózist állított fel a sértett vérnyomásáról, vérsüllyedéséről, gyomor nyálkahártyájának, agyműködésének állapotáról, és előírta a nőnél a postai úton küldött, gyógyszernek mondott kapszulák adagolását is. Valójában teljesen hatástalan pár ezer forintba kerülő étrend-kiegészítőket és vízhajtókat adott a nőnek, aki összesen több mint 32 millió forintot fizetett ki neki a pirulákért.

Egy másik példa

Az elkövető, mint a Nemzetközi Rák Információs és Prevenciós Központ Kiemelten Közhasznú Alapítvány képviselője – egy otthonában kialakított irodában és a fővárosban hetente két-két alkalommal fogadott különböző stádiumú daganatos betegeket. Őket életmód-, étkezési és folyadékbeviteli tanácsokkal látta el, és egy termék fogyasztását, valamint nagyon magas dózisú C-vitamin intravénás beadását javasolta. A betegekkel adatlapot töltetett ki, ezekből a személyes adataik mellett megismerhette a betegségük típusát, stádiumát, étkezési szokásaikat. A leadott orvosi leletek alapján meghatározta a szükséges C-vitamin mennyiségét, amit három ápoló végzettségű nő adott be heti három-öt alkalommal az adott betegnek a lakásán. A betegek a magas tartalmú C-vitamint az infúziós oldattal és minden tartozékával a vádlott által ajánlott egyik budapesti patikában szerezték be.

A vádirat szerint a C-vitamin ampulla beadása – akár injekcióban, akár intravénásan – úgynevezett invazív beavatkozásnak számít, amelyet csak orvos rendelhet el, a vádlott azonban 1964-ben nem orvosi, hanem állatorvosi diplomát szerzett. Nem tagja sem a Magyar Orvosi Kamarának, sem a Magyar Állatorvosi Kamarának. Az első tárgyalási napon a vádlott nem vallotta magát bűnösnek. Arra hivatkozott, hogy állatorvosi tanulmányait követően több helyen folytatott különböző holisztikus tanulmányokat, például Kínában és az amazóniai esőerdőben.

A fenti példákon keresztül világosan látszik, mennyire teljesen fedi egymást egy büntetőjogi tényállás és egy történeti tényállás. A második eset jó példája a minősített eset megvalósulásának, mivel az elkövető az állatorvosi végzettsége alapján járó doktori címet kihasználva ejtette tévedésbe a sértetteket. Az első esetben megtalálható mind a rendszeresség, mind az anyagi ellenszolgáltatás.

Forduljon ügyvédhez!

A nagyon súlyos betegek alkalmas sértetti kört alkotnak egy ilyen bűncselekmény elkövetéséhez, mivel az alapvető emberi túlélési ösztön arra készteti őket, hogy elhiggyék azt, ami talán egy egészséges ember számára nyilvánvaló átverés. A gyakran megjelenő további negatívum, hogy a sértettek sok esetben olyan alapvető kezelésekről mondanak le a vélt gyógyulás reményében, ami jelentősen megrövidíti az életüket. Ha ilyen esetet tapasztal, ha Ön sértettje vagy gyanúsítottja ennek a bűncselekménynek, kérjen minél hamarabb ügyvédi segítséget. A megfelelő jogi védelem minden esetben szükséges, mivel itt a legdrágább dolog forog kockán az ember élete és egészsége.

Forrás: ugyvedipraxis.hu
Fotó: Lupovici Ügyvédi Iroda

Az interjú az Életigenlők magazin 2019. téli-ünnepi számában jelent meg.

Kapcsolódó: 

Aposztróf doktorok kora lejárt! – interjú Dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkárral

Tanulnunk kell az összefogás művészetét – orvosok és természetgyógyászok az integratív medicináért – interjú Daróczi Zoltán MIMSZ főtitkárral

Együtt tanácskoztak – egy kongresszuson a hagyományos és a komplementer gyógyászat szakemberei

Kézfogás orvosok és természetgyógyászok között – megalakult a MIMSZ

eletigenlok.hu

Similar Posts