Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 3 perc

A napi rutin mellett gyakran talán megfeledkezünk arról, hogy milyen fontosak azok az örömteli tevékenységek, melyek semmi mással nem hasonlíthatóak össze, hiszen ezek közben érezzük igazán, hogy élünk. Csíkszentmihályi Mihály évtizedek óta vizsgálja ezt a szükségszerű élményt, amely a flow, vagyis az áramlat fogalmával írható le. A flow a tökéletes élmény, melynek során eggyé válunk azzal, amit csinálunk. Harmóniát érzünk, testünk és elménk erőfeszítés nélkül működik, nem figyelünk fel a külső zajokra, azt érezzük, együtt áramlunk a tevékenységünkkel. Olyan erősen összpontosítunk, hogy a problémáink és a külvilág eseményei sem fontosak számunkra abban az adott pillanatban.

Tipikusan a zeneszerzés, sakk, tánc, sziklamászás közben élnek át az emberek flowt, hiszen – sok más egyéb jellegű tevékenység mellett – ezek megkönnyítik az elmélyülést és az összpontosítást, távol helyeznek minket a mindennapi élet valódiságától. De egyéb örömteli tevékenységnél, véletlenszerűen is átélhetünk flowt. Sosem az eredmény a fontos, maga a tevékenység önmagában is jutalom.

Flow és kultúra

A kultúrák különbözőek a tekintetben is, milyen boldogságkeresést tesznek lehetővé. A boldogságkeresés voltaképp a flow keresése is, hisz miközben boldogságunk után kutatunk, a tökéletes élményt szomjazzuk.

Amikor kultúráról beszélünk, voltaképp a normákról is beszélünk. Ha ezek a normarendszerek alkalmazkodnak a kultúrában élők készségeihez, képességeihez, akkor annak a népnek gyakran van flow élményben része. A pigmeusok például közel állnak ehhez, mivel harmóniában élnek saját magukkal és környezetükkel, csak a maguk számára hasznos tevékenységeket folytatnak.

Sok kultúrában – például egyes arab országokban -, viszont kifejezetten rosszallóan szemlélik a heves érzelemnyilvánítást, illetve az olyan mozdulatokat, gesztusokat, melyek intimitást sugallnak. Ez hatással van az érintett társadalmakra, ahol az emberek többsége nehezebben adja át magát érzéseinek.

Bárki átélheti az élményt?

Vannak személyiségek, akik képtelenek a tökéletes élmény megtapasztalására, ők az úgynevezett autotelikus személyiségek. Ezek az emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikai energiájukat, nem alkalmasak valódi tanulásra és valódi öröm átélésére sem. Aki számára túlzottan fontos, milyennek látják őt a többiek, leköti minden pszichikai energiáját és elszigeteli magát a teljesség megélésétől.

A család is hozzájárul ahhoz, ki lesz képes átélni a flow élményét. Ha a gyermek tisztában van azzal, mit várnak el tőle szülei; a szülőket is érdekli, éppen mivel foglalatoskodik a gyermek és ismerik az érzéseit, ha a családban az az alapvető szemlélet uralkodik, hogy a legkisebb családtagnak is joga van több lehetőség közül választani, adott a lehetőség a flow gyakori megélésére.

Mivel a kicsi önállóan dönthet saját szabályairól, érzi a bizalmat, és teljes biztonságban érzi magát a családban. Ez egyre összetettebb cselekvési módokat tesz lehetővé számára, a döntés szabadsága pedig maga után vonja a megtapasztalás gyönyörét.

Hol rejtőzik a flow?

Bár egy felnőtt számára úgy tűnhet, a boldogság keresése néha megoldhatatlanul nehéz feladat, valójában épp az egyszerű dolgok vezetnek el a kiteljesedéshez. Érdemes ebben a kérdésben példát venni a gyermekekről, akik naponta többször is megélik a flow-t, mivel a legapróbb dolgok miatt és képesek felhőtlen örömöt érezni.

A sport, a különféle hobbitevékenységek, egy jó étel, egy kötetlen beszélgetés mind lehetőséget teremt arra, hogy figyelmünket egyetlen pontra koncentrálva teljesen átadjuk magunkat a megvalósítás örömének. Aki pedig egyszer ráérez a flow ízére, egyre többször vágyik rá, és egyre könnyebben tapasztalja majd meg.

Forrás: origo.hu

Életigenlők.hu

Similar Posts