Kérjük, egy megosztással támogasd portálunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 3 perc

Gondolta volna, hogy ők is költők? – Loyolai Szent Ignác és Heltai Gáspár

Loyolai Szent Ignác

Loyolai Szent Ignác, családi nevén Íñigo López de Loyola, (Azpeitia, Spanyolország, 1491. október 23. – Róma, Olaszország 1556. július 31.) a Jézus Társasága alapítója. Szent Ignác ismert lelki vezető volt, aki az általa alapított szerzetesrend (a jezsuiták) tagjait bevezette a lelkekkel való foglalkozás tudományába.döntő szerepe volt a reformációt követő katolikus megújulás kibontakozásában.

Loyolai Szent Ignác napi imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Heltai Gáspár

(Nagydisznód, 1510. – Kolozsvár, 1574.) reformátor, protestáns lelkész, szépíró, műfordító és nyomdász. A magyar késő reneszánsz irodalom kiemelkedő képviselője, az európai színvonalú magyar széppróza egyik megteremtője.

Hogy a halál nem fél sem hatalomtól, sem erőtől, sem tudománytól

Nem gondol a halál senkivel
Sem gazdaggal, sem kegyetlennel:
Nem a pörlőknek esküvésekkel
Sem a patvarkodóknak nyelvekkel.
Nem gondol senki bölcseségével
Sem okossággal, vagy sebes ésszel;
Nem az uraknak fenyítésekkel
Sem a döllyeseknek haragjával.
Nem gondol a gyenge leányokkal,
Sem a szép cifrás asszonynépekkel.
Nem gondol sem naggyal, sem kicsiddel,
Nem marhással, avagy szegénnyel.
Elsiet ő a császár házába,
Mint a szegén s hitván pásztoréba.
Hol vadnak most mindnyájan a pápák,
A kardinálok és pátriárkák?
Hol vadnak mindnyájan az érsekek,
A prelátusok és pispekek?
A prépostok és kanonokok,
A dékánok és vikáriusok?
Hol vadnak a gazdag apáturak,
A priorok és gárgyánok?
Hol a mester és a doktorok,
És a számtalanféle barátok?
Hová löttek el a sok császárok,
És a számtalan nagy sok királyok?
A külemb-külemb fejedelmek,
És a telhetetlen nemesek?
Hol vadnak az igen kevély grófok?
És a hamis kancelláriusok?
Hová löttek a kegyetlen dúsok?
A hírneves s a nemes vitézek?
Hol vadnak a bírák és polgárok,
A művesek és szántó emberek?
Hol gyermek, leány és asszonyállat
És hol az egész emberi nemzet?
Hol immár Páris s szép Heléna,
Hol Tarquinius és Lukrécia?
Hol vagyon Plátó és Porphyrius,
A bölcs Tullius és Virgilius?
Hol vagyon Thales és Empedokles,
És a nagy mester, Aristoteles?
Hol a nagy és erős Alexander,
És az igen bátorságos Hektor?
Hol a drága császár, Julius,
Hol a vitézek: Akhilles s Priamus?
Hová lött el az igen erős Sámson,
Az eszes és igen bölcs Salamon?
Mindnyájan odavadnak s megholtak,
Egy sem meniködett meg közülek.
Minden embereknek kell követni
Ezeket, és ekképpen meghalni.
Minden ember ezen megálljon
És a halálhoz igen készüljen.

eletigenlok.hu

Similar Posts