Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 3 perc

Gondolta volna, hogy ők is költők? – Órigenész és Szent Ágoston

Órigenész

Órigenész vagy Órigenész Adamantiosz (Alexandria, Egyiptom, 184. körül – Türosz, Fönícia, 254.) görög nyelven alkotó egyiptomi, ókeresztény, teológiai író, exegéta, azaz a szentírás-magyarázat tudósa. Az alexandriai iskola egyik legkiemelkedőbb korai teológusa.

Órigenész imája

Uram Jézus,
tedd kezed a szememre,
hogy elkezdjem tisztán látni
ne a látható,
hanem a láthatatlan dolgokat.

Nyisd meg szememet,
hogy ne a jelenbe,
hanem a jövőbe tekintsek.

Tedd szívem tekintetét átlátszóan tisztává,
hogy lélekben Istent szemléljem.
Ámen.

Idézetek Órigenésztől

Az imádságról XXV. 1.

„Jöjjön el a te országod!” (Mt 6,10; Lk 11,2). Ha Isten országa Urunk és Üdvözítőnk tanítása szerint nem szembetűnő módon jön el, tehát azt sem lehet mondani, hogy „Nézzétek, itt van vagy amott”, hanem közöttetek van Isten országa (Lk 17,20-21), mert nagyon közel van az Ige, ajkunkon és szívünkben (MTörv 30,14; Róm 10,8), úgy nyilvánvalóan akkor kérjük helyesen imánkban Isten országának eljövetelét, ha létrejöttét, termőre fordulását és tökéletessé válását saját bensőnkre vonatkoztatjuk.

Az imádságról XXIV. 3.

Tudásunk Istenről – ha még oly világos is – inkább visszaemlékezés, mintsem tanulás eredménye, akár másvalakitől véljük hallani, akár úgy gondoljuk, hogy nekünk sikerült rátalálnunk a vallásosság misztériumára.

(Vanyó László: Órigenész – Az imádságról és a vértanúságról)

Szent Ágoston

Hippói Szent Ágoston, (Thagaste, Észak-Afrika, 354. november 13. – Hippo Regius, 430. augusztus 28.) teljes nevén latinul: Aurelius Augustinus, hippói püspök, egyházatya, filozófus. Az egyik legbefolyásosabb nyugati egyházatya. Vele kezdődik a filozófia antropológiai fordulata. Viszonylag későn, hosszú vívódás után, harminckét éves korában keresztelkedett meg és tért vissza szülőföldjére, ahol először pappá majd 395-ben püspökké szentelték.  Szent Ágoston annyi bölcsességet mondott életében, hogy habár csak a töredékük ismert számunkra, mégis bőven van lehetőségünk miből meríteni. Nem csupán a hitről és Istenről osztotta meg gondolatait, hanem a mindennapi érzelmeinkről is gyakran nyilatkozott.

Ne sírj azért, mert szeretsz

A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok
És te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk,
Azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven,
Ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
Ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
Folytasd kacagásod, nevessünk együtt
Mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is
Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataidon kívül…
Csak mert a szemed nem lát…
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne
Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,
És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Ima

Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre értem szegény
lettél,  hogy   szegénységeddel  gazdaggá   tedd  koldus   voltomat.
Gyengélkedőként jövök hozzád, mert nem az egészségeseknek, hanem a
betegeknek van szükségük orvosra. Bicegve jövök hozzád és ezt mondom:
Irányítsd lépteimet a te ösvényeiden! Mint vak tapogatózom hozzád és ezt
mondom: Világosítsd meg szememet, hogy soha ne aludjam a halál álmát!

Idézetek

Úgy kell imádkoznunk, mintha minden Istentől függene, és úgy dolgozni, mintha minden tőlünk függne.

Keressétek, amit kerestek, de nem ott található, ahol keresitek. Boldog élet felé loholtok a halál országában, de nincs ott boldog élet.

Az emberek utaznak, hogy csodálkozzanak a hegyek magasságán, a tenger óriás hullámain, a folyók hosszú kanyarulatain, az óceánok mérhetetlen kiterjedésén, a csillagok mozgásán az égen, és csodálkozás nélkül mennek el önmaguk mellett.

Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.

Szeressük embertársunkat, vagy azért mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.

Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani.

A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.

Az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi.

eletigenlok.hu

Similar Posts