Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 3 perc

A tudatos testhasználat tanulható

Ragaszkodunk a megszokásainkhoz, még akkor is, ha tudjuk, hogy azok nem mindig jók, és próbáljuk elutasítani az új dolgokat még akkor is, ha azok pozitívak. Van egy módszer, az Alexander technika, ami a benne rejlő prevenciós és rehabilitációs lehetőségek kiaknázására törekszik, ezzel is segítve a változásra, változtatásra törekvést. Pedig előremenni, építeni, új dolgot létrehozni csak szemléletváltással lehet.

A változást csak magunkon kezdhetjük el.

A tudatos testhasználat tanulható. Bátori Zsuzsanna Alexander-technika tanárral beszélgettem.

Az Alexander-technika az egészséget holisztikusan közelíti meg…

Teljes körűen, a fizikai, mentális, emocionális, szociális, lelki és társadalmi egészség kölcsönhatását hangsúlyozza. Holisztikus, mert az embert a maga teljességében: testi, lelki, szellemi egységében vizsgálja. Ennek szellemében az Alexander-technikát az ember mentális és fizikai állapotának fejlesztésére alkalmazható pszicho-fizikai módszernek tekintjük.

Hogyan működik a módszer?

– Az Alexander-technika tanulás révén lehetőséget ad a testi és pszichés történések tudatos kontrolljára, ill. a tudatos testhasználat fejlesztésével segíti a szükségtelen stressz és fájdalmak megelőzését, enyhítését. Többszörös a haszon, egyfelől a fizikai testhasználatot javítva változnak – pozitív irányban! – a lelki folyamatok, ami mindenképpen – ismételten pozitív irányban! – javítja a szellemi teljesítőképességet.

Leegyszerűsítve: a helyesen működő testhasználat, jó testtartás megelőzi vagy megszünteti a fájdalmakat, ami javítja a közérzetet. A jó közérzet pedig aktívabb cselekvésre ösztönöz akár fizikai, akár szellemi síkon.

Gondoljuk csak el, ha az aktív dolgozók akár csak néhány százalékkal tudnának magukon ezen a módon változtatni, össztársadalmi szinten milyen teljesítménynövekedést tudnának elérni – és mellette hány százalékkal tudnák csökkenteni a betegállományt, vagy az egészségügyi ellátás finanszírozását.

Annyi mindenre tudatosnak kellene lennünk… Az, hogy miként látjuk, láthatjuk magunkat kívülről, ez miért fontos?

– Többet kellene foglalkozunk azzal a ténnyel, hogy testhasználatunk milyen sokat, gyakran túl sokat is elárul nemcsak magunkról, de a témához és a partnerekhez való hozzáállásunkról is. Fontos elgondolkodni azon, hogy egy megbeszélésen, tárgyalás során figyelni kell a testtartásunkra, testhasználatunkra is, hiszen

a nonverbális kommunikációval sokkal több információt szolgáltatunk a partnerünknek, mint magával a beszéddel.

Eleve kudarcra van ítélve az a tárgyalás, amikor a civil szervezet képviselője olyan gondolattal, érzéssel lép be a szobába, hogy „bocsánat-hogy-élek, vagy ennek ellenkezője, „én-vagyok-a-jani te- meg-egy- kis- akárki-vagy”… Természetesen a dolgok nem ennyire feketék, fehérek, számtalan árnyalat létezik, de érdemes ezekre odafigyelni.

Ezek szerint szerepet kell játszani, vagy mindenkinek egyformának kell lenni?

– Nem! Akkor tudunk sikert elérni, ha harmóniában vagyunk magunkkal, ha szavaink és testbeszédünk ugyanazt mondják. És ebben sokat segít az Alexander módszer, hiszen a tudatos kontroll lehetőséget ad arra, hogy folyamatosan monitorozzuk magunkat, akár tárgyalás közben is.  És megtanulható, hogyan kell ülni, állni, járni, hajolni…

Mi a titok kulcsa?

– Fontosnak tartom, hogy tanuljuk meg egymást elfogadni olyannak, amilyen, hiszen jól tudjuk már elméletben – ami igaz a gyakorlatban is – hogy a kedvünkért senki nem fog megváltozni. És alkalmazkodjunk ehhez. Itt nincs szó önfeladásról, hanem sokkal inkább empátiáról, kompromisszum készségről, egyfajta szeretetről, amivel a másik számára jót akarok tenni, adni, megfogalmazni.

Azt hiszem, a szeretet kulcsszó ebben a megoldáskeresésben.

Olyan sok indulat feszül a térben és olyan kevés az egymás megértésére irányuló törekvés, hogy ebben a kérdésben még igen sok a tennivaló. Az erőteljes érzelmi töltés nem tűr meg észérveket, a neveltetésből származó attitűd nem könnyen írható felül. Talán nem is kellene. A legfontosabb, hogy a sokszínűség mellett legyen az alapkérdésekben konszenzus, legyen békesség köztünk és szeretet.


Bátori Zsuzsanna Alexander-technika tanárral a daganatos betegség utáni rehabilitációról, az önelfogadás kérdéseiről készül hamarosan interjú az OnkoRÁdió FLOW műsorában.

Similar Posts