Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 6 perc

„Mindenki megnyugtatására célszerű egyértelművé tenni: ha valaki utcán, villamoson, lépcsőházban vagy rendezvényen, blogon tanácsot ad, de nem vallja magát egészségügyi szakvizsgához kötött szakembernek, továbbra sem követ el bűncselekményt.” – hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumában dr. Latorcai Csaba, a törvényalkotási folyamatot vezető közigazgatási államtitkár. Hatályba lépett az a törvény, ami igencsak felrázta az egészségügyi szolgáltatói piac szereplőit. Ismerjük mindannyian a mondást: „minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle.” Van-e ok a pánikra vagy csak a szokásos hangulatkeltésről van szó? A magyar emberek egészségének védelmét biztosító törvényről a szakmai körök és a hétköznap embere számára is érthetően beszélgettünk.

– Államtitkár úr, olyan lett ez a törvény, amilyennek tervezték?

– Igen, véleményem szerint olyan lett. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) hívta fel a figyelmünket arra, hogy többen visszaélnek az emberek jóindulatával. Egyrészt olyan „papírokat osztogatnak” (oklevél, bizonyítvány – a szerk.), amelyek összetéveszthetőek szakképzettséggel vagy akár egyetemi diplomával, másrészt a természetgyógyászati és a pszichoterápiás tevékenység a hozzájuk forduló személyek részéről nagyfokú bizalmat feltételez, ezzel visszaélni nem engedhető meg. Az egyeztetés következtében 2019 nyarán a kormányzat úgy döntött, hogy szükséges több területen törvényt módosítani a visszaélések felszámolása érdekében.

– 2019 tavaszán a Magyar Orvosi Kamara akkori elnöke az aposztróf doktorság kérdését kérte szabályozni tiltással vagy egyéb szankciókkal. Az elkészült törvényben jóval több kérdéskör került szabályozásra vagy újraszabályozásra. Miért volt ez indokolt?

– Valóban a felvetés az ún. aposztróf doktorok (olyan személyek, akik megfelelő végzettség nélkül úgy keltették például egészségügyi szakképzettség látszatát, hogy a valódi Dr., dr. címhez kísértetiesen hasonlító ‘Dr. vagy ‘dr. címet használtak – a szerk.) tiltása érdekében érkezett. Ezt követően több körben egyeztettünk a MOK-kal és ezek az egyeztetések vezettek végül oda, hogy szintén a MOK javaslatára került be a törvényjavaslatba a pszichoterápiás tevékenység végzésének szabályozása. Az új szabályokkal nemcsak a Magyar Orvosi Kamara előző vezetése értett egyet, hanem a jelenlegi vezetés is többször kifejezésre juttatta, hogy messzemenően egyetért az aposztróf doktorság megszüntetésére, a természetgyógyászati tevékenység jogosulatlan végzésre és a pszichoterápiával történő vissza élésre elkészült új szankciórendszerrel.

– Kiterjesztették a kuruzslás vétségét a büntető törvénykönyvben (Btk.), így a jövőben az ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen végzett jogosulatlan orvosi gyakorlat mellett a jogosulatlanul végzett pszichoterápiás gyakorlat, valamint a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások folytatása is egy évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető. Hogyan lesz ez tetten érhető? Van apparátus arra, hogy a rengeteg szolgáltatót ellenőrizze?

– Nem tervezzük azt, hogy átfogó ellenőrzések induljanak és hajtóvadászatot sem szervezünk. A most életbelépett törvény elsődleges célja az, hogy ha valakit sérelem ér, akkor lehetősége legyen ezt a bűnüldöző szervek – rendőrség, ügyészség – felé jelezni, továbbá, hogy ha valaki szélhámosság áldozatává válik, legyen megfelelő jogi védelme. A másik célunk a törvénnyel az, hogy oktatás címén embereket megtévesztve tízezrekért, százezrekért ne adhassanak értéktelen, végzettségnek tűnő dokumentumokat.

– Komplementer medicina képviselői körében az a hír járja, hogy a „szakma” véleményét nem kérték ki a törvényalkotás folyamatában. Kik vettek részt az előkészítésben? Volt-e társadalmi egyeztetés a normaszövegről?

– Volt egyeztetés természetesen, de nem kérdezhettünk meg mindenkit, mert ezáltal akár évekig is eltarthatott volna a társadalmi egyeztetés, eközben pedig a szélhámosok tovább tevékenykedtek volna. Több meghatározó szakmai érdekképviseleti szervezet megkérdezése és véleményének beépítése ugyanakkor megtörtént.

– Egyre több az ún. tapasztalati szakértő, akik különböző betegklubok, civil szervezetek égisze alatt tevékenykedve átadják azt a tudást, ami alapján ők meggyógyultak. Felmerül a kérdés: mi lesz velük?

– Amíg nem azt állítják, hogy ők a jogszabályoknak megfelelő természetgyógyászati vagy pszichoterápiás tevékenységet folytatnak, addig minden további nélkül működhetnek. Viszont azt nem állíthatják magukról, hogy egészségügyi szakképzettséghez kötött gyógyító tevékenységet folytatnak és annak folytatására jogosultak.

– Akik pszichoterápiás vagy természetgyógyászati tevékenységet nem orvosként végeznek, ők hogyan lesznek támadhatatlanok a meglehetősen szigorú törvény szempontjából?

– Olyan szakképzéseken kell részt venniük, amiket ezen tevékenységek jogszerű végzése érdekében megfelelően akkreditáltak. Abban az esetben minden további nélkül folytathatják a tevékenységet. Csak az akkreditációval nem rendelkező, megfelelő minőségbiztosítási eljárás nélküli, kétséges tudást adó „képzések” ellen lépünk fel. Az, ami szakmailag megfelel az előírásoknak, azt minden további nélkül lehet folytatni. Ahogy ez minden más életterületen elvárás, aki jogkövető magatartást tanúsít, annak nincs mitől tartania.

– Mi lehetett az oka annak, hogy a törvény életbelépésének hírére vehemensen hangulatot keltettek bizonyos csoportok?

– Jó a kérdés és a megközelítés, mert ebben az esetben kifejezetten hangulatkeltésről beszélhetünk. Sok embert azzal sikerült elbizonytalanítani, hogy elhitették velük, ha jó szándékúan segítenek másokon, azzal már büntethetővé válnak. Ez nem így van! Csak az büntethető, aki kifejezetten, tudatosan, az embereket megtévesztve, megfelelő szakképzettség nélkül folytat olyan tevékenységet, ami egyébként engedélyhez kötött.

Az orvosi tevékenység is, a természetgyógyászati tevékenység is és a pszichoterápiás tevékenység is engedélyhez kötött. A vonatkozó jogszabályok leírják azt, hogy milyen feltételek mentén, milyen képesítéssel lehet ezeket a szóban forgó komplementer terápiákat, alternatív gyógymódokat folytatni. Csak azt bünteti a törvény, aki az emberek jóhiszeműségével visszaél, és jóllehet nem rendelkezik a szükséges papírokkal, mégis olyan látszatot kelt, mintha a szükséges felhatalmazások és okiratok birtokában lenne.

– Vannak olyan szervezetek, amelyek érdekképviseletre jönnek létre. Van-e lehetőség arra, hogy a törvénymódosítással kapcsolatban bárki javaslattal éljen, van-e fórum, ahol javaslatokat tehetnek?

– Módosító indítványokat bármikor lehet tenni, azokat meg is tudjuk vitatni, de az elkövetkező időben már nem látok lehetőséget a törvénymódosításra. A hatályba lépett törvény előkészítése során minden bejövő észrevétellel foglalkoztunk, és ha az egybeesett a jogalkotási céllal, akkor azt be is fogadtuk, ugyanakkor azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta a törvényjavaslatot, a jogalkotási folyamatban további módosításra már nincs lehetőség.

– Akiket ez a törvény büntetőjogi része leginkább érint, azok közül jelentkeztek-e módosítási javaslattal?

– Nem, senki nem jelentkezett, és valószínű nem is fognak jelentkezni. Messziről ordít, hogy az aposztróf doktorság visszaélés volt. Nagyon sajnálom azokat az embereket, akik százezreket vagy milliókat költöttek arra, hogy ilyen nem létező, más jóhiszemű személyeket egyértelműen megtévesztő címeket vásároltak vagy szereztek mindenféle alacsony színvonalú képzésért cserébe.

– A Kormány elkötelezett az egészségmegőrzésben, több eszközzel támogatja az ismeretterjesztést, az életmódváltást. Az egészséget megtartani érdemes, aki elveszti ilyen-olyan okból, nem veheti meg újra, és szabályozható ugyan törvényekkel, amit elrontanak akár megfelelő végzettséggel rendelkezők akár hamis papírokkal kuruzslók, de az, ahogy mondani szokták: halottnak a csók… Ön szerint alakítható-e a közgondolkodás úgy, hogy az egészségpolitika kommunikációjának a fókusza az egészségügyi ellátórendszerről az egészségre, az egészségmegőrzésre irányuljon?

– Véleményem szerint nemcsak hogy lehet, hanem kifejezetten kell is a közgondolkodást befolyásolni abba az irányba, hogy mindenki a saját egészsége megőrzésére, a betegségek megelőzésére fókuszáljon. Ez az, amit minden ember – végzettségtől függetlenül – leginkább a saját maga életében tud elérni. És aki már betegséggel küzd, lényeges, hogy szakemberhez forduljon!

Természetesen, mindenkinek az az érdeke, hogy minél később kerüljön olyan helyzetbe, hogy szakemberre legyen szüksége. A kormányzat az elmúlt években számos olyan intézkedést tett, amelyek a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Egészségtudatosság terjesztése, szűrések, felvilágosítások, Egészségfejlesztési Irodák (EFI) egészségházak, egészségre nevelés azok a jelentős üzenetek, amelyekkel minden embert meg kívánunk szólítani. A tudatformálás nagyon fontos, merem állítani, hogy talán a legfontosabb.

– Fél év alatt biztosan érkeztek visszajelzések, vannak tapasztalatok pro-kontra… Hogyan fogadta a piac ezt a célkitűzésében fontos – mégis elég ‘hangosan’ születő – törvényt?

– Az új szabályozás szükségességét jól szemlélteti az a médiában „álmentős” történetként nagy port felvert eset is, amikor egy személy, magát jogosulatlanul egészségügyi dolgozónak adva ki, nyilatkozatával megtévesztette a közvéleményt, úgy téve, mintha az általa közöltek szakmailag megalapozottak lettek volna.

Vajda Márta

Az Országgyűlés 2019. december 11-én elfogadta, 2020. február 15-én hatályba lépett a törvény, ami az egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról szól.

A törvényről és betarthatóságáról több szereplő megszólalásával részletesen szó lesz a nagy sikerre számot tartó Tegyük szerethetővé a rákellenes életmódot! címmel, a pandémia okozta bizonytalanság miatt 2021. április 8-9. közötti időpontra halasztott konferencián. (Bővebb infó: rakelleneskonferencia.hu)

Kapcsolódó:
Az aposztróf doktorok kora lejárt! – interjú Dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkárral 📺

Az aposztróf doktorok kora lejárt! – interjú Dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkárral

***                    ***                    ***                    ***

Ha tetszett a cikk, kérjük támogasd A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány munkáját, hogy tovább működtethessük az Életigenlők rákellenes médiaportált, kiadhassuk az Életigenlők magazint, rákszűréseket szervezhessünk, onko-segítő telefonos tanácsadással segíthessünk! A rák ellen… Alapítványról a rakellen.hu weboldalon találsz bővebb információkat, pénzbeli támogatás a 11713005-20034986-00000000 számlaszámon, 1%-os rendelkezés május 20-ig a 19009557-2-43 adószámmal lehetséges. Köszönjük!

eletigenlok.hu

Similar Posts